Aktiviteter

I kristrup Børnehus har vi mange aktiviteter og oplevelser, vi gerne vil dele med jer. Vi arbejder ud fra en årsplan, som også indeholder de traditioner, som vi har.

Naturdage

I 2014 bliver vores naturdage en del af børneuniversitet, som løber af staben i april og maj. Se mere på opslaget der kommer op og hænge i fællesrummet.

Bedsteforældredag

I 2016 har vi bedsteforældredag og Sankt Hans d. 23.6 fra 10.30-13.30 Børnene vil synge nogle sange for bedsteforældrene og sammen vil vi brænde heksen af.

Samfundsuge 2014

Børnene skal afprøve forskellige jobs, i perioden. Derfor skal de være her kl. 8.30 tirsdag til torsdag i begge uger.

Året rundt

Kristrup Børnehus har mange aktiviteter året rundt. Se nærmere om det under årsplanen og ugeplanen på børneintra.