Bestyrelsen

I Kristrup Børnehus har vi en forældrevalgt bestyrelse, som arbejder med at gøre vores hus til et endnu bedre sted at være for børn, personale og forældre.

Bestyrelsen i Kristrup Børnehus består af:

Ledelse:
Lise Poulsgård

Formand:
Mette Hermansen

Næstformand:

Sanne Stensgaard

Forældrerepræsentanter:
Heidi Bjørk Jensen

Karina Godiksen

Michael Panduro Lauge

Christine Høeg Friis

 

Foreningsudpeget:
Stina Sørensen

Personalerepræsentant:
Jane Bogner

Suppleanter:

 

Referater af bestyrelsesmøder: 

Bestyrelsesmøde d. 26/11/2018  

Pædagogisk tilsyn:

Referat af pædagogisk tilsyn