Bestyrelsen

I Kristrup Børnehus har vi en forældrevalgt bestyrelse, som arbejder med at gøre vores hus til et endnu bedre sted at være for børn, personale og forældre.

Bestyrelsen består af i alt 4-7 medlemmer samt lederen, 4 medlemmer vælges af forældrene gennem et bestyrelses valg, hvor det er stemmeflertallet der afgøre det.

1 medlem er personalerepræsentant (valgt af personalet), 1 foreningsudpeget medlem, samt vælges 2-3 suppleanter. 

Bestyrelsens forældrevalgte medlemmer vælges for en 2-årig periode, dog udtræder man automatisk af bestyrelsen, hvis/når barnet stopper i institutionen. 

Bestyrelsen afholder minimum 4 møder årligt. 

Bestyrelsen i Kristrup Børnehus består af følgende medlemmer:

Ledelse:
Lise Poulsgård

Formand:
Michael Panduro Lauge

Næstformand:

Karina Kusk Godiksen

Forældrerepræsentanter:

Morten Holmegaard Kristensen 

Rikke Bruun Sørensen 

Caroline Rasmussen

Foreningsudpeget:
Michael Panduro Lauge 

Personalerepræsentant:
Pia Vestergaard Høholt

Suppleanter:

Kathrine Sadolin Møller Sørensen

Steffen Krenk

Harald Ruby Christoffersen

Referater af bestyrelsesmøder: 

Bestyrelsesmøde d. 26/11/2018  

Pædagogisk tilsyn:

Referat af pædagogisk tilsyn