Referater

Her hentes referat fra bestyrelsesmøder og forældremøder.

Forældre møde den 30/10 2017

Referat:

Tabulex

Første gang i går på tabulex – skal i på via hjemmesiden.

Her skal i krydse af i tilladelse til kørsel – foto og advisering. Og fremadrettet er det også at anbefale at i går ind via hjemmesiden. Tabulex er opdateret, hvilket I har fået en skrivelse ud på.

Der tilhøre en app, fjernes.

I skal ind via hjemmeside for at få informationer – tilmelde og fra melde ferie, hente billeder og beskeder.

Det er den vej vi sender information ud til jer.

Vi kan ikke se jeres side – vi kan kun se om I har fået beskeden.

Hvis ikke i har sat kryds i advisering – kan i ikke modtage mails fra inst. Og vi skal nok lade være med at sende alt ud til jer. Men fx har der lige været sendt ud i forhold til førskole og Åhus. Og det er jo rart at få.

Ferie tilmelding.

Det handler om at bruge ressourcerne rigtigt, hvilket betyder, at en mere præcis til og framelding, give flere timer til børnene...

Personale

Fået nogle nye medarbejder i huset. 2 medhjælper inde, som stopper 1/3

Glenn på skyen lige nu, Rikke er ansat månen indtil 1/3 i første omgang. og Winnie som har åhuset og rykker på skyen, når det projekt er slut. Så har vi Fie inde som vikar.

1/12 får vi en studerende som hedder Lærke.

Simon og Fie rykker sandsynligvis begge med på Kristrup skole.

Hvis i undre jer over at der er så mange som ansat indtil 1/3 skyldes det at vi hvert år har mellem 40 og 50 børn som rykker i førskole ordningen, hvilket betyder at vi kommer på 80 børn og først er oppe på vores normale antal til efteråret. Så vi bliver trukket en 1 million i vores budget som bliver overført til skolen og det skal vi selvfølgelig regulere personale efter.

 

Referater fra bestyrelsen. På hjemmesiden

 

Lavpraktisk information:

Ingen poser i garderoben – pga. sikkerhed.

Skiftetøj – bruge rigtig meget tid på at finde alternativer. Navn i tøjet er en stor hjælp.

Modtager gerne aflagt tøj.

Kristrup Børnehus

Kristrup Børnehus er en selvejende institution – hvilket vil sige at vi er en selvstændig virksomhed som har drift overenskomst med Randers kommune.

Ledelse i institutionen. – hurtig at komme i kontakt med.

Ledelsen har kendskab til alle børn og forældre.

Bestyrelsen er vores arbejdsgiver og har direkte indflydelse på dit barns dagligdag

Bestyrelsen har indflydelse på de pædagogiske beslutninger i samarbejder med medarbejder og leder.

Livet i Kristrup Børnehus

Dagligdagen/kerneopgaven er brygget op, omkring politikker, læreplaner, Årsplaner og fokus områder som Randers kommune udstikker.

Hvad er det så vi skal i det daglige.

Vi beslutter selv sammen med bestyrelsen, hvordan vi udlever kerneopgaven, og leverer den bedste kvalitet så det hænge sammen (udvikling, læring, samarbejde, kompetencer, ressourcer og kvalitet)

Pædagogiske aktiviteter, som tager udgangspunkt i læreplaner, kommunens fokus punkter og institutionen engagement og ønske om at arbejde med forskellige temaer og interesse områder. I alle pædagogiske aktiviteter er der tænkt læringsmål, børns forskellige behov, tilgang, indhold ind. Dette er de mere planlagte områder.

Leg og børnekultur.

Her under ligger børne miljø – hvad er det for et børnemiljø vi har – er børnene i trivsel- er der plads udfoldelse – er der ro – hvordan udvikler vi os i fællesskabet og individuel. Hvordan er vi med til at udvikle og understøtte legen, da vi ved at det er den vej børn udvikler sig alle mest. Hvordan får vi øje på forskelligheden hos hinanden.

Her handler det også om relationer og jeres hjælp i forhold til lege aftaler osv.

Dette er også en del af læreplanerne.

Så har vi rutinerne:

Der er de formelle – hvor det er aktiviteter vi gør hver, toilet, madpakker, læse historie, synger, snakker bogstaver- tal årstider- dages navne , måned osv.

Så er der de mere uformelle. Hvor vi guide og støtte, vejleder uden vi har gjort os de dybe overvejelse men fordi det i nuet virker som fornuftige og det der giver mening.

Fx skal et barn støttes i at være selvhjulpen og guides i at selv at kunne tage tøj af og på, men en gang i mellem, kan det bare blive for svært og så må man justere og hjælpe barnet. Så man kan sige at det uformelle er der hvor vi er undersøgende og lyttende til vores fornemmelse/ intuition for det rigtige.

Dette er også en del af læreplaner.

Årsplan

I Kristrup Børnehus har vi årsplaner for at strukturer opgaverne.

Læreplaner

Det der gå igen i alt pædagogiske og naturlig samspil er

Sprog

personlig alsidig udvikling

Krop og bevægelse

Natur og naturfænomener

Kulturelle udtryksformer og værdier

Sociale kompetencer.

Disse områder griber ind i hinanden. Og i midten kan I se det pædagogiske grundlag. Og i stedet for at sige en helt masse om det har vi valgt at tage nogle få temaer ud, som vi i øjeblikket arbejder med.

Åhuset

Winnie vil fortæller om projektet i Åhuset

Video af projekt Åhus.

Førskolegruppen. Mødes en gang om ugen men har også førskole aktiviteter på stuerne og sammen med de andre- fx det at snakke årstider – høre til i førskole – det at gå i trafikken osv.

De har i år sat fokus på klar til læring og regulering, gennem styret leg og aktiviteter.

Hvorfor:

Fordi vi oplever at børnene vi sender afsted er faglige dygtige men halter lidt på det at indgå i samspil- fællesskaber – at kunne tage hensyn til hinanden og regulere sig passende og udsætte noget behov. – og så er det svært at tage læring til sig.

Nussa:

Er et forløb, hvor børnene, gennem styret leg får mulighed for at sanse, får kendskab til sin krop, oplever glæde og fællesskab. Forløbet er bygget op om lege som arbejde med regulering, rytme, spejling.

Og der er 3 regler, som børnene lære, at følge: Vi skal hjælpe hinanden, vi skal passe på hinanden, og vi skal have det sjovt.

Video af NUSSA

Kunst – æstetik og udtryksformer:

Er rigtig meget: det er både det at udtrykke sig gennem det kreative – men også det personlige udtryk.

Video med eksempel på arbejdet med kunst- æstetik og udtryksformer.

 General forsamling.

Valg til forældreforening.

Foreningen består af:

 Valg til bestyrelsen:

Følgende blev valgt ind.

Sanne Adrian Stensgaard. Mor til Mynthe og Hubert.

Christine Jensen: Mor til Felix

Heidi Jensen: Mor til Marcus

Suppleanter: Tenna Christensen: Mor til Asger og Ella

Stina Sørensen: mor til Lea.      

 

  Referat, oktober 2017

Referat af Bestyrelsesmøde den 5/10 2017 i Kristrup Børnehus

Afbud fra Kasper.

  1. Godkendelse af referat.

Godkendt og underskrevet.

  1. Valg af referent.

Lise – fremover skriver vi referatet på mødet. Referatet bliver lagt på hjemmesiden.

  1. Tilføjelse/justering til forretningsorden. Tilgodkendelse.

Forretningsorden blev godkendt og underskrevet samt udleveret.

  1. Nyt fra bestyrelseskurset

-          Nyt kursus til efteråret. Den 16/11 kl 17-21 – bestilt 5 pladser.

  1. Retssags afgørelse. Vi tabte desværre sagen og fik derved en omkostning på 700.000 kr.

  2. Økonomi:

Budget gennemgang – Vi har hensat midler til retssagen og forventer i så fald alt går planmæssigt resten af året at vi kommer over med ca. 180.000 kr.

 

  1. Normering/venteliste.

-          Hvordan ser det ud med at få fyldt op. Vi afregner løbende for manglende børn – i december er vi på 125 børn – lidt flere i januar og februar.

  1. Forældrekaffe, evaluering. God ide at det er stuevis og at der er færre forældre inde. Det kræver ekstra ressourcer at gøre det på denne måde. Forslag om at lave morgenkaffe i december, som et alternativ.

  2. Forældremødet den 30/10 og valg til bestyrelse. 19 – 21.

-          Udarbejdelse af dagsorden

-          Formandens beretning

-          Afholdelse af valg til forældreforening og bestyrelse

-          Dato for ny sammensætning af bestyrelse.

  1. Evt.