Kontakt

Børnehaven telefonnr. 8915 9560.

Børnehavens Mail: kristrupbornehus@randers.dk

Personale

Leder: Lise Poulsgård.

Bestyrelsesformand: Christina Ellegaard Gull Jensen

Bupl-repræsentant: Tina Kristensen.

Sikkerhedsrepræsentant: Rikke Korgaard