Forældremøde

Den 22. september 2016 er der forældremøde for de forældre der har børn i førskolegruppen. Mødet er i Kristrup Børnehus fra kl. 16.00

Vi har forældremøde den 6. oktober 2016 i Kristrup Sognegård fra kl. 19.00

Se dagsorden på Tabulex