Om institutionen

Kristrup Børnehus er en selvejende institution, som flyttede i nye lokaler, maj 2016. Vi er stue inddelte og arbejder meget på tværs i små grupper.

Stuerne

Vi har i Kristrup Børnehus valgt at inddele børnene på 5 stuer, da vi mener, at det er vigtigt, at børn har en base med børn og voksne, som de kender særligt godt. Desuden er det med til at give en kendt dagsrytme, som giver ro og overskuelighed for de fleste børn.

Værdigrundlag

I Kristrup Børnehus tager vi afsæt i den anerkendende tilgang.

Aftalemål 2015-2016

Kristrup Børnehus har ligesom andre institutioner aftalemål med Randers kommunes byråd.

Læreplan 2015

Her finder du læreplanen for 2015.

Aftale, budget og regnskab

Randersmodellen