Aktiviteter

Kristrup Børnehus har mange aktiviteter året rundt.

Hold jer informeret om aktiviteterne på tabulex og årshjulet, for måske skal I som forældre pakke en rygsæk, med tøj og madpakke til det, eller måske er det en aktivitet med jeres deltagelse.

Vi vil gerne dele Børnehavens liv med børnene og jer som forældre, så I har en mulighed for at tage aktiv del i Børnehaven

Leg, bevægelse og idræt i institutionen

Vi har i institution valgt, at prioritere idræt og bevægelse højt. Det forudsætter selvfølgelig, at vi giver mange muligheder, tid og plads til at bruge kroppen. Kroppen er menneskets fundament – uden krop ingen person. Derfor mener vi, at det er vigtigt at give muligheder og udfordringer til børnenes fysiske udfoldelse. Vi skal have kropsbevidsthed for at få selvfølelse og selvværd. Først være nogen – før vi kan være noget.

Børnehuset har et multirum, hvor der er rig mulighed for lege, bevægelses-lege, sanglege, yoga, og hvad vi ellers finder på.

Hver dag har vi på stuerne cirka fra kl. 8:30- 9:00, en eller anden form for bevægelse, morgengymnastik, yoga, sanglege eller lignede, før vi spiser 9-mad og skal sidde stille.

Børnene måler sig hele tiden i lyset af hinanden, derfor har vi gjort konkurrencen legal i Kristrup Børnehus. Når vi arbejder bevidst med konkurrence, er vi til stede og professionelle, vi hjælper og ser til, at alle har det rart og sjovt i situationen og hjælpes til at håndtere at tabe en gang imellem.

Hold/grupper

 • NUSSA/ Sansehold (3-årige)
 • Sproghold/Kognition. (alle)
 • Vilde venner/natur (4-årige)
 • Naturhold på legepladsen (alle)
 • Førskolehold (5-årige)
 • Svømmehold (4-årige foråret)
 • Køkken/bagehold (alle) - UDSAT på grund af COVID-19

Udvælgelse til holdene:

Når vi udvælger holdene tager vi bl.a. nedenstående betragtning:

 • Børnenes indbyrdes sociale relationer
 • Gruppedynamikken
 • Ønsket om at give et barn mulighed for at øve sig på bestemte områder.
 • Alder og niveauinddeling.
 • Ønsket om succesoplevelser hos bestemte børn kan bevirke, at nogle børn bliver længere på samme hold.
 • Ikke alle børn er på et aktivitetshold i alle perioder.

Ovenstående er de overordnede principper for udvælgelse samt dannelse af aktivitetsholdene.

Forældrene er velkomne til at snakke med personalet om det enkelte barns behov. De pågældende personale på aktiviteterne vil også gerne fortælle yderligere om de enkelte aktiviteter og deres mål og indhold.

Forældrekaffe

Vi har forældrekaffe efter behov. Det forgår på mange forskellige former, nogle gange på legepladsen, andre gange på stuerene. Der kan være workshops omkring børnehavens aktiviteter, idrætsdag og andet sjov i forbindelse med forældrekaffe. 

Naturdage

Vi tager på tur i skoven flere gange om året og følger naturen på forskellige årstider.

Naturture giver børnene mulighed for at fordybe sig i naturens mangfoldigheder og udfordre sig selv, med klatreture og ujævnt terræn.

Børn er meget nysgerrige af natur og glade for at undersøge, hvad der er i naturen. Vi forsøger at lære dem, at behandle småkravl med respekt og give dem en viden om dyrene.

Samtidig ønsker vi, at opdrage børn til at have en generel respekt for naturen, så de ikke smider deres affald, men samler det sammen - også selv om de ikke selv har smidt det.

Sankt Hans/Bedsteforældredag 

Vi holder Sankt Hans og blomsterne bedsteforældredag sammen med børnene, hvor vi synger og brænder heksen af, som vi har lavet sammen med børnene. Bedsteforældrene og børnene planter buske og blomster sammen, så legepladsen bliver sommerklar. Vi slutter festen af med kage/kaffe og samvær. 

Børnehavens fødselsdag

Vi fejrer børnehavens fødselsdag den 2. maj.