Kombineret Idrætsinstitution

Vores mål med at være idrætsinstitution, er at give børn glæde – fællesskab, at lære sig selv at kende og udfordre sine egne kompetencer, samt at blive så livsduelige som muligt.

Værdier og visioner

Vi prioriter idræt og børnenes bevægelse højt, da erfaringer viser, at idræt er med til at skabe nogle rammer, som alle børn har mulighed for at navigere indenfor.

Jo mere fysisk aktivitet børnene får, jo mere ilt får de ud i blodet og op til hjerne, dette gør at de har lettere ved at koncentrere sig og lære nye ting.

Idrætten og de faste aktivitetshold giver mulighed for at børnene udvikler sig socialt, knytter venskaber på tværs, bliver sprogligt stimuleret, samt styrker det deres selvværd, ved at de bliver bedre og bedre til de forskellige lege/aktiviteter.

 

Målsætning

Vores værdigrundlag bygger på, at børnene er i et trygt, udfordrende og aktivt miljø, at stimulere og udvikle dem. Børnene skal opleve glæden og trygheden ved at være en del af et fællesskab, hvor selvregulering, gensidig hensyn, behov udsættelse og samspil bliver øvet. 

 Vi prioriterer børns leg og kammeratskab højt, og prøver via vores fysiske rammer at skabe et godt og overskueligt legemiljø, inde som ude. I Kristrup Børnehus er leg et bærende element.

Vi mener at børn udvikler flest færdigheder, såsom fantasi, kreativitet, evnen til at sætte grænser og til at samarbejde gennem leg og samvær med andre.

 

Idræt i hverdagen

Idræt i dagligdagen forudsætter, at vi har den fornødne plads både inde og ude. Vi har i huset et multirum, store stuer og et dejligt stort fællesrum, udenfor har vi en stor ny legeplads, lige bag ved børnehaven ligger der store græsbaner og Tirsdalen. Udover dette, har vi åhuset i brusgård, som vi bruger utrolig meget.

Vi starter med at få en god start på dagen, ved at have morgengymnastik ude på stuerene klokken 8:30 og cirka 30 minutter frem. Under morgengymnastikken arbejdes der med kropsbevidsthed, det sproglig og det sociale f.eks. igennem fangeleg, sangleg og bevægelsesforløb.

Børnene måler sig hele tiden i lyset af hinanden, derfor har vi gjort konkurrence legal i Kristrup Børnehus, når vi arbejder bevidst med konkurrence, er vi til stede og professionelle, når vi hjælper og ser til, alle har det rart og sjovt i situationen og hjælpes til at håndtere det en gang i mellem.  

Vi har mange faste holdaktiviteter, vi har holdene for at skabe synlig struktur og for at opnå et sammenhængende forløb. Det tilstræbes at alle børn når at prøve alle holdene gennem deres tid i børnehaven – Af disse kan vi nævne:

  • NUSSA/sansehold for de 3 årige
  • Sproghold/kognition
  • Vilde Venner/Natur og automatiseringshold)
  • Natur ophold på legepladsen
  • Førskolehold/koordinationshold
  • Svømmehold
  • Løbehold
  • Køkken/bagehold

Udover disse hold har vi også andre faste aktiviteter såsom OL-dag, idrætsuge, kreauge, traditioner osv.