Syge børn

Dit barn skal være rask og skal kunne deltage i Børnehavens dagligdag og de aktiviteter der er, samt være med på legepladsen, ligesom alle andre.

Syge børn må på grund af smittefare, ikke modtages i institutionen.

Det er ikke rimeligt overfor ens eget barn, andre børn og forældre, personaler, at barnet bliver afleveret halvt syg.

Børnene rører ved de samme ting, tørrer sig under næsen med hænderne og smager også nogle gange på legetøjet. Derfor er der større smittefare blandt børn.

Hvis barnet bliver sygt i institutionen, kontakter vi en af forældrene for afhentning.

Aftal på stuen, hvem der skal kontaktes i dette tilfælde.

Medicin

Vi giver ikke medicin, medmindre der er en lægeerklæring, og det er barnets daglige behov, f.eks. ved sukkersyge. Derfor giver vi ikke penicillin, vitaminpiller og lignende.

Medicinering er et forældreansvar.