Værdigrundlag

I Kristrup Børnehus tager vi afsæt i den anerkendende tilgang.

Barnet er kompetent

Vi tror grundlæggende på, at børns reaktioner altid er kompetente, forstået således at de altid er meningsfyldte og udtryksfulde. Børn ved som udgangspunkt, hvad de har lyst til - men ikke altid, hvad de har brug for. Vores opgave som voksne er derfor, at afkode og forstå de signaler, som børnene kommer med og handle med autoritet, autensitet, tydelighed i hvordan vi vil hjælper barnet.

Kompetente voksne

I Kristrup Børnehus lægger vi stor vægt på, at vore medarbejder er kompetente voksne. Det skal forstås således:

  • Vi skal udvikle empati (indfølingsevnen) og social intelligens hos barnet.
  • Vi skal påtage os lederansvar overfor barnet.
  • Vi skal være grænsesættende på en god måde.
  • Vi skal tage det fulde ansvar, for samspillet med barnet.

Vores mål er, at vore værdier og holdninger ikke kun beskrives. Men også leves ud i forhold til dit barn - så børnehaven er et godt supplement, til jer som familie og et godt og tryg sted at være.

Værdigrundlaget for Kristrup Børnehus

Åbenhed

Demokrati (alle har mulighed for at sige, det de mener), Medbestemmelse (for personale, børn og forældre) kommunikation (for herigennem at få flere perspektiver og blive klogere på os selv og hinanden) Hinandens forskellighed, betragtes som en gevinst.

Udvikling

Læring og udvikling sker konstant, gennem kommunikation og relationer. Vi skaber vores egen virkelighed og for at udvikle og vedligeholde det sociale samspil, er vi nødt til at inddrage flere systemer, som skaber flere virkeligheder. (faglig uddannelse, personlig udvikling, kommunikation og social samspil).

Anerkendelse

Se mulighederne i det enkelte menneske og ”problemerne”. Sproget vi anvender og møder hinanden med. Omsorg og empati for den enkelte.

Gensidig respekt

Respekt og hensyn, mellem mennesker. Inklusion og forskellighed, som en gevinst for refleksion og flere perspektiver.

Medansvar

Alle har et medansvar, for at løse opgaven - vi som institution er sat i verden for. Derfor skal medansvaret ske gennem samarbejde, kommunikation, uddelegering, af opgaver, medbestemmelse, synlighed og information. Med en betragtning om ledelse sker i relation med personale, børn og forældre.