Bestyrelsen

Forældrebestyrelsen består af:

Formand:Christina Jensen

Næstformand:

Forældrerepræsentanter:
Kasper Holt

Christine Høeg Jensen

Sanne Stensgaard

Heidi Bjørk Jensen

Suppleanter:
Tenna Godtfredsen

Stina Sørensen

Personale repræsentant:
Jane Bogner

Repræsentant for Landsorganisationen Danske Daginstitutioner:
Camilla Flarup

Ledelsen:
Lise Poulsgård