Bestyrelsen

Forældrebestyrelsen består af:

Formand:
Morten Langgaard

Næstformand:
Ea Larsen

Forældrerepræsentanter:
Pia Klauber
Mia Skjøth

Suppleanter:
Anders Schmidt
Mette Hermansen
Erik Jørgensen
Sigrid Nautrup

Personale repræsentant:
Pia Madsen

Repræsentant for Landsorganisationen Danske Daginstitutioner:
Camilla Flarup

Ledelsen:
Lise Poulsgård