Kristrup Børnehus

Vi bruger naturen og nærmiljøet rigtig meget til bevægelse og til at lære, lege og undersøge. Vi udvikler lege sammen med børnene og synes, det er vigtigt at blive begejstret og have bevægelsesglæde, fordi det styrker forståelse og læring. Børn lærer med kroppen.