Bestyrelsesgruppen

Bestyrelsen i Kristrup Børnehus består af:

Ledelse: Lise Poulsgård

Formand: Morten Langgaard

Næstformand: Camilla Flarup

Forældre repræsentanter: Pia Klauber, Erik Jørgensen

Forenings udpeget: Camilla Flarup

Personale repræsentant: Jane Bogner

Suppleanter: