Bestyrelsesgruppen

Bestyrelsen i Kristrup Børnehus består af:

Ledelse: Lise Poulsgård

Formand: Christina Ellegaard Gull Jensen

Næstformand:

Forældre repræsentanter: Kasper Holt, Christine Høeg Jensen, Sanne Stensgaard, Heidi Bjørk Jensen

Forenings udpeget: Camilla Flarup

Personale repræsentant: Jane Bogner

Suppleanter: Tenna Godtfredsen, Stina Sørensen