Bestyrelsesgruppen

Bestyrelsen i Kristrup Børnehus består af:

Ledelse: Lise Poulsgård

Formand: Christina Ellegaard Gull Jensen

Næstformand: Pia Klauber

Forældre repræsentanter: Erik Jørgensen

Forenings udpeget: Camilla Flarup

Personale repræsentant: Jane Bogner

Suppleanter: