Hold og grupper

Her kan du læse om leg og bevægelse i grupper.

NUSSA/Sansehold

NUSSA står får Neuroaffektiv Udviklingspsykologisk Struktureret Aktivitet. NUSSA er udviklet til fagpersoner, som har daglig kontakt med børn og tager udgangspunkt i en legende tilgang, hvor det handler om at opbygge og styrke børns følelses-, personlighedsmæssige og sociale ressourcer gennem glædesfyldt, engageret og struktureret leg, hvor børnene forbedrer deres relationelle ressourcer og selvindsigt, hvormed børnene bliver mere robuste overfor psykiske stressfaktorer.

Sansehold er hovedsageligt for den gruppe børn som er 3 år, hvor der ligges vægt på at styrke og skærpe sanserne.

På sanseholdet begynder de mere struktureret og voksenstyrede aktiviteter, der vil derfor på holdet være flere krav til børnene om deltagelse og øvelse i at høre efter. På NUSSA/ sanseholdet laves der ofte forløb af ca en måneds varighed. Et forløb bliver planlagt ud fra specifikke sanser så som:

 • Synssansen, hvor den enten skal bruges eller bliver fra taget
 • Høresansen, hvor der skal lyttes til og efter forskellige ting
 • Følesansen, hvor børnene føler på forskellige ting med enten hænder eller fødder
 • Lugtesansen, for der lugtes til forskellige ting eksempelvis madvare
 • Smagssansen, hvor der smages på forskellige madvare, både konsistens og smag
 • Vestibulærsansen, hvor balancen udfordre på forskellige overfalder og underlag
 • Muskel- og ledsansen, hvor der arbejdes med muskelstyrke, trække/hive og skubbe/trykke

Der vil blive arbejdet med regulering, følelser, fællesskab. I hvert forløb kan der være flere sanser i spil og det er op til de voksne på holdet at vurder hvor børnegruppen er og hvilken retning og udvikling holdet skal have. På holdet tages der højde for børnegruppens forskellige forudsætninger, læringsstile og udvikling. Det er meget vigtigt at børnene på holdet får/opdager og bibeholde glæden ved at bevæge sig og være sammen.

Vilde venner/naturhold

Holdet er for den gruppe børn i institutionen som er 4 år, hvor der ligges meget vægt på at få natur kendskab bl.a. gennem bevægelse og få vores grov motoriske bevægelser automatiseret.

Det vil sige at børnene kan deres grund bevægelser, uden egentlig at tænke over hvordan de gør. Det kan sammenlignes med at når man har kørt i bil i en vis år række, så tænker man ikke over at få skiftet gear, det gør man bare.

Der arbejdes en del med bevægelse i naturen på ujævn terræn, gentagelser, og rytme, statisk balance (stillestående) (formå at lytte og sanse) og dynamisk balance (retning og tempo skift), samt krydsbevægelser og muskelspænding. Det er primært voksen styrede aktiviteter, med fokus på hvad børnene kan og har lyst til. Holdet starter der, hvor børnene er og kan, derfra tages skridtet til nærmeste udviklingszone. På holdet tages der højde for børnegruppens forskellige forudsætninger, læringsstile og udvikling. Holdene er afsted i 2 grupper (samlet på tværs i huset)af 2 måneder, 3 dage om ugen.

Børnene udfordres på deres kunnen, og prøver at nuancere deres bevægelser. Børnene bliver bevidste om hvad de kan, og ikke kan med kroppen, men med øvelse og træning kan de pludselig noget, de ikke kunne før. Mestre nye færdigheder. Det er meget vigtigt at bibeholde glæden ved at bevæge sig og gøre det legende i et fællesskab. Vi har en medarbejder som er uddannet fyrtårn indenfor Natur og science.

Naturhold på legepladsen

En gang om ugen mødes en gruppe børn på tværs af huset, i teltet, til natur sjov. De får de gule vester på og ved derfor, hvem de er på hold med.

Børnene får oftest en mission de skal på, som at finde dyr, evt. tælle hvor mange forskellige slag biller vi har på legepladsen, finde affald, samle sten og sortere, lege med tyngdekraften og andre forsøg.

Stuerne skiftet til at have naturopgaven, en måned af gangen og hver stue vælge ud, hvem der skal deltage, så alle får det prøvet.

Formålet er at børnene får en bred viden om natur og science, samt miljø – får lov at lege og bevæge sig samt lære naturen at kende. Der passet godt på vores på vores børn – de er omgivet af voksne både i institutionen og hjemme, alle holder et vågnet øje med at der ikke sker dem noget, men det er vigtigt at børnene selv gør sig nogle erfaringer, at de kan mærke, hvad der er koldt og varmt, hårdt blødt, vådt og tørt. Og hvor grænsen går, for hvad de magter. Det er alt sammen vigtige erfaringer som en senere læring og forståelse for omverdenen skal bygge på.

Naturen giver både frisk luft og motion, og er samtidig en ramme for intens samvær og nærvær børn og voksne imellem. Her er tid og plads til fælles oplevelser og fortrolig snak uden afbrydelser.

Førskolegruppen/Koordinationshold

Koordinationshold er for de ældste børn på 5-6 år i institutionen.

Her arbejdes der både med forståelse af hvad hjernen bruges til, og i praksis, hvordan vi agerer i større eller mindre komplicerede fysiske opgaver. Holdet vil bestå førskolebørn, som vil mødes på tværs af huset 1 -2 gange om ugen fra 1/9 - 29/1 og arbejde med de forventninger der er til sammenhængen med skolen, gennem bevægelse og en legende tilgang. Det kan eks. være at synge, hoppe og lave asymmetriske bevægelser med hænderne på samme tid. Samarbejde i fællesskaber, hvor børnene både skal være opmærksomme på sig selv og andre. Løbe retnings bestemt, og løb af forskellig karakter.

På holdet snakkes der om hvad der kan være svært, og hvorfor.

Det er legalt at grine af hinanden, og sig selv fordi det faktisk kan se sjovt ud, når de givne opgaver er sværere. De voksne gør meget ud af at snakke med børnene om, at det ikke er alle ting man kan, og det er ok. Holdet starter der hvor børnene er og kan, derfra tages skridtet til nærmeste udviklingszone. På holdet tages der højde for børnegruppens forskellige forudsætninger, læringsstile og udvikling. Det er rigtigt vigtigt at børnene bibeholder glæden ved at prøve igen og igen, og får fornemmelsen af, at det hjælper at øve sig. Børnene bliver bedre, og de kan selv både se og mærke det, samtidig med at der er fokus på selvhjulpenhed, regulering osv.

Førskolehold/Løbehold - UDSAT

Løbehold er for de store børn i institutionen. En gang om ugen og børnene løber i nærområdet. I starten går turen rundt om fodboldbanen ved KB, hvor der leges forskellige stafetlege, tagfatlege, holdlege og samarbejdslege. Når børnene har været på holdet i et stykke tid, bliver nogen af løbeturene lidt længere. 

Løbeture længere væk fra Børnehuset, vil der på turen ud og hjem øves der trafiksikkerhed og regler i trafikken.

Løbeholdet arbejder specifikt med:

 • Udholdenhed
 • Konkurrence
 • Sammenhold
 • Tempo
 • Samarbejde

På holdet tages der højde for børnegruppens forskellige forudsætninger og udvikling, det er derfor også forskelligt hvad børnene skal øve sig i og får med sig fra løbeholdet. For nogen er det at være udholdende i længere tid udfordring nok, for andre er det at øve sig i sammenhold og samarbejde krævende. Igen kan det at konkurrere med andre, være overvældende og her snakkes der meget med børnene om at alle er gode til noget forskelligt fx er nogen gode til at løbe meget hurtigt, men ikke så langt og andre er gode til at løbe rigtig langt, men måske ikke så hurtigt. Konkurrence handler ikke kun om at tabe og vinde, men ses også som en samværs form, hvor man ser sig selv i forhold til andre. Børnene måler, ændrer, forsøger på ny, får hjælp, beder om hjælp, ser forbedringer, får ros, og kan pludselig klare hele verden. Det vigtigste på løbehold er dog at børnene får og bibeholder glæden ved at bevæge sig og løbe. At de bliver ved med at prøve igen og igen, og får fornemmelsen af, at det hjælper at øve sig. Børnene bliver bedre, og får oplevelse af at kunne mestre og at de kan selv både se og mærke det.

Svømmehold

Svømmeholdet består af ca. 20 børn og 4-5 voksne.

 Svømning i børnehuset har det mål:

 •  At gøre børn trygge ved vand.
 • At give dem glæden ved vandet.
 • At give dem mulighed for egne lege.
 • Oplevelsen af egen formåen.
 • Lærer færdigheder på det enkelte barns niveau gennem leg.
 • Understøtte og udbygge kroppens udvikling.

Til denne gruppe børn vil der altid være mindst fire voksne, hvoraf mindst en eller flere er livredder. Har vi børn med, der har brug for specifik opmærksomhed, sørger vi for en eller flere ekstra voksne. Svømmeholdets gruppe er fast i foråret for kommende skole børn. Marts - Maj.

Under børnenes egen leg er princippet, at lege der leges på land kan leges i vand. Når børnene leger ”frit” bliver der plads til, at de voksne kan tage sig af de børn der endnu ikke er helt trygge ved vandet. Den frie leg varer ca. en halv time, derefter er der en struktureret aktivitet som styres af en voksen. Aktiviteterne kan have forskellige formål som udspringer af børnenes interesser og udviklingsniveau. Målene for aktiviteterne kan blandt andet være: 

Vandtilvænning, som oftest er dette, når der startes et nyt hold.

Samarbejde, hvor børnene 2 og 2 eller i større grupper samarbejder om nogen opgaver.

Spring, ligger typisk i slutningen af holdets periode, hvor alle er blevet trygge og klar til at udfordre sig selv lidt mere.

Der bliver på svømmeholdet altid holdt godt øje med hvordan børnene har det, således dem der har brug for en voksen eller en ekstra hånd har mulighed for det. Børnene har altid bælte og vinger på.

Sproghold

Der arbejdes med sprog på stuerne, hvor de har et tema 2 måneder af gangen.

Følgende temaer:

 • Eventyr
 • Dialogisk læsning
 • Rim og remser
 • Gåder og forundringsord
 • Sanglege.

Der er lovkrav om at alle 3 årige og 5 årige skal have en sprog vurdering, med opmærksomhed på de børn som har et særlig behov for sprog støtte. Der uddannes medarbejder med særlig kompetence indenfor sprog stimulering.

Formålet er at børnenes ordforråd, ordforståelse og lyst til kommunikation og samtale forbedres. At kunne sproget/kommunikationen og det at kunne dansk er for de to-sprogede børn er vigtigt, for at kunne indgå i leg og dialog både med andre børn og voksne i institutionen. Sprogstøtte arbejdet er meget implementeret i det daglige arbejde. Alle voksne er bevidste om at sætte ord på de ting vi laver og gør. Fx når vi spiser snakker vi om borddækning, madvarer, hvor kommer mælken fra, er appelsinen en grønsag eller en frugt. Fx til morgengymnastik sætter vi ord på kroppen.

Udover det daglige arbejde med sprog, anvender vi tiden i samling, hvor vi fx bruger bøger til at fremme dialogen og til at fortælle igennem. Det kan være vi læser et eventyr, laver tegninger, laver teater, hvor børnene er figurerne fra eventyret, for på den måde at fremme dialogen og lysten til at bruge sproget. Vi lægger vægt på at børnene hjælpes og støttes så de får succesoplevelser med sproget, så de bibeholder lysten til at bruge det, selvom det kan være svært.

Køkken/bagehold - UDSAT grundet COVID-19

Køkken/Bagehold består af Dorina og 3 børn fra 1 stue. 2 formiddage om ugen er børnene med i køkkenet for at bage/lave mad, skære frugt og få en hyggelig sank om mad og råvare. Når der er børn med i køkkenet er hygiejne rigtigt vigtigt, derfor bliver de hjulpet til at få vasket deres hænder rigtigt grundigt og der kommer ofte gode spørgsmål og snakke om hvorfor. For Dorina er det godt at børnene ved hvad de kommer i dejen og de sammen beslutter, hvad der skal i.

Når fx bollerne er kommet i ovnen, bagt og afkølet får børnene dem til kl. 14 mad. Hver stue har en måned af gangen, hvor de har børn med i køkkenet. Alle børn vil i løbet at deres tid i Kristrup Børnehus opleve at være med i køkkenet.